عارف: ابر بی‌باران

عارف ابر بی باران

ابر بی‌باران
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: یونانی
خواننده: عارف

با تو هستم، اگر از تو دورم
در چشم تو شمع بی‌نورم
با من هستی، اگر از من دوری
در چشم من چشمه‌ی نوری

ای دو چشمت باغ سبز آرزوهایم
در سر کوی تو گم شد جستجوهایم
شاید بی‌تو تصویری سرگردانم
یا در چشمت قابِ پریشانم
اشک دردم، قصه‌ی بی‌پایانم
بی تو هیچم، ابر بی‌بارانم

چه شود گر چون پیراهن، گیرمت در آغوش
ز لبت صد بوسه گیرم، بشوی خاموش
شاید بی‌تو تصویری سرگردانم
یا در چشمت قابِ پریشانم
اشک دردم، قصه‌ی بی‌پایانم
بی تو هیچم، ابر بی‌بارانم

* * *
مجموعه‌ای از نمونه‌های فارسی‌شده‌ي ترانه‌های مشهور را در اینجا بشنوید!

* * *

error: Content is protected !!