ویگن: به‌ خاطر تو

به خاطر تو
شعر: ناصر رستگارنژاد
آهنگ: ویگن
خواننده: ویگن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *