عارف: در راه او

در راه او
شعر: کیمیا
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: عارف