امیر رسایی: حلقهٔ طلا

حلقهٔ طلا
شعر: ؟ ؟
آهنگ: [سلیمان] اکبری
خواننده: امیر رسایی