منوچهر سخایی: داغ بوسه

منوچهر سخایی داغ بوسه

داغ بوسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: ناصر چشم‌آذر
خوانندگان: منوچهر سخایی، طوفان

با من بستر گرم
با تو خنده‌ی ناز
در آن روز پاییز
قصه‌ی ما شد آغاز
قصه‌ی بستر گرم
قصه‌ی بوسه و آه
قصه‌ی با تو بودن
قصه‌ی روز گناه
با من بوسه‌ی داغ
با تو خنده ی ناز
در آن روز پاییز
قصه‌ی ما شد آغاز
جدایی افتاده میان من و تو
گور بوسه‌ها شد لبان من و تو
گرچه هرگز نمیرد بوسه‌های من و تو
پایان قصه این بود، گریه‌های من و تو

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

error: Content is protected !!