الهه: زیبا

زیبا
شعر: کریم فکور
آهنگ: جمشید شیبانی
خواننده: الهه

error: Content is protected !!