رامش: شیطونک

شیطونک
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!