رامش: مگه من دل ندارم

مگه من دل ندارم
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: [کریم] فکور
خواننده: رامش