رامش: کاشکی دوستم می‌داشتی

کاشکی دوستم می‌داشتی
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!