پوران: گلبن عشق

گلبن عشق
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران

سحرم باد صبا چو آورد بشارتِ گل
آورد در نظرم رخ تو اشارتِ گل
بزن سری به کلبه‌ی ما ای نشان عشق من
شاید شود شکوفه‌‌باران آشیان عشق من

بی‌خبر از دل مایی که یادی از ما ننمایی
تو بیا! چو بلبلان بخوانمت ترانه‌ای
به میان گلبنی بسازم آشیانه‌ای
نرگس شود حیران ز رویت
بنفشه عطرافشانِ مویت
من مستِ مشتاقی تو
نیلوفرت با مهربانی بندد کمر در سایبانی
لاله شود ساقی تو
ماه فلک آینه‌دارت، باد صبا خدمتگزارت
صحرا شود تحسین و زیبا در پیش چشمان خمارت
چشمان من هم چشمه‌سارت
گل هستی مرا دست خزان داده به باد
تو بیا تا که رود این غم دیرینه ز یاد

* * *

error: Content is protected !!