رامش: او

او
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: رامش

error: Content is protected !!