عارف: نفرین عاشق

نفرین عاشق
شعر: کریم فکور
آهنگ: افشین [مقراضی]
خواننده: عارف

error: Content is protected !!