ویگن: الهه‌ی نازم

الهه نازم
شعر: هوشنگ شهابی
خواننده: ویگن