الهه: سیاهی شب

سیاهی شب
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیع‌زاده
خواننده: الهه