الهه: شکوفه‌باران

شکوفه‌باران
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: [ناصر] زر آبادی
خواننده: الهه

error: Content is protected !!