الهه: پیمان‌شکن

یپمان‌شکن
شعر: [هدایت‌الله] نیر سینا
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: الهه