ویگن: طوق طلا

طوق طلا
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: [ناصر] خدیوی
خواننده: ویگن

error: Content is protected !!