ویگن: عشق پنهان (ترانه‌ی فیلم)

عشق پنهان
شعر: [پرویز] وکیلی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ویگن
ترانه فیلم: عروس دریا