ویگن: فریاد انتظار

فریاد انتظار
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده: ویگن