ویگن: فریاد انتظار

ویگن انتظار

فریاد انتظار
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده: ویگن

یه شب که آسمون از غم سیه‌‌روز و پریشونه
یه شب که چشمه آهسته توی سبزه می‌خونه
یه شب که مو به مو مسته سرزلفت پریشونه
شاید اشکی به یاد من بریزه از چشمونت
یه شب که تار گیسویت پیچد بر تار گیتارم
شاید به گوش تو آید فریاد انتظارم
یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی
آن شب دور از تو می‌میرم در دنیای خاموشی

  • * * *
error: Content is protected !!