داود مقامی: بهشت و جهنم

داود مقامی بهشت و جهنم

بهشت و جهنم
شعر: [احمد] جوزانی
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: داود مقامی

تو هر چقدر که خواهی دل من‌و بسوزون
برو هر اسبی داری برای من بتازون
آخه قیامتی هم توی کاره
خدا پرده ز کارت بر می‌داره
یه روز در محضرِ عدلِ الهی
بهت ثابت می‌شه که رو سیاهی

بس‌که تو آزردی مرا
هرگز نمی‌بخشم تو را

اگه مقصر من باشم، میرم جهنم
روحم می‌شه با آتشِ سوزنده همدم
ولی می دونم جای من توی بهشته
خدا تو قلبم این معما رو نوشته

بس‌که تو آزردی مرا
هرگز نمی‌بخشم تو را

خوب می‌دونم روز قیامت از کرده‌ات داری ندامت
باید که یک عمری نمایی در آتش دوزخ اقامت

بس‌که تو آزردی مرا
هرگز نمی‌بخشم تو را

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *