داود مقامی: دوران طلایی

دوران طلایی
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!