تاجیک: مرغ نیمه‌شب

مرغ نیمه‌شب
شعر: ؟؟
آهنگ: [علی‌‌اکبر] صدیف
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

error: Content is protected !!