فیروزه: ستاره

ستاره
شعر: [علی] ناصری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: فیروزه