فیروزه: ستاره

ستاره
شعر: [علی] ناصری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: فیروزه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!