فرشته: نم‌نم بارونه امشب (اولین ترانه)

فرشته نم‌نم بارونه امشب

 

نم‌نم بارونه امشب
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: فرشته

باز دلم پُر خونه امشب، چشم من گریونه امشباشکم از دیده روونه، نم‌نم بارونه امشبدامن من شد دوباره آسمون پر ستارهزندگی در چشمم شبهای بی‌مهتاب رو می‌مونهخواب رو می‌مونه
بی تو، ابر گریه‌بارم؛ بی تو، شور لاله‌زارمبی تو، رنجور و پریشون؛ بی تو، سرگردون و حیرونبی تو، من همچون غریبی خسته و سر در گریبونزندگی در چشمم شبهای بی‌مهتاب رو می‌مونهخواب رو می‌مونه
* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!