آفت: لب و دهن

لب و دهن
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!