گوگوش: اگه می‌شد چی می‌شد!؟

اگه می‌شد چی می‌شد!؟
شعر: مسعود امینی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!