گوگوش: گوش شیطون کر

گوگوش گوش شیطون کر

گوش شیطون کر
شعر: پرویز افشارپور
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: گوگوش

روز جدایی آمد دگر بار،
ای آشنایان، خدانگهدار

به سوی سرنوشتِ خود روانم
چه خواهد شد سرانجامم، ندانم

خداوندا به جز غمها ندارم زادِ راهی
رهآوردم خدا خواهد بُوَد شادی الهی

نپرس از من تو دردم، سفر بهر چه کردم
ولی شیطون گوشش کَر می‌رم زود برمی‌گردم

خداحافظ، خداحافظ خدا را
نخواهم بُرد من از خاطر، شما را

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!