گوگوش: ناز تو بنازم

گوگوش ناز تو بنازم

ناز تو بنازم
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *