گوگوش: مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز ۵)

مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز شماره ۵)
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *