آغاسی: کاشکی

کاشکی
شعر: محمد زرگر
آهنگ: ناصر آهنییان
خواننده: نعمت‌الله آغاسی