آغاسی: کاشکی

آعاسی کاشکی

کاشکی
شعر: محمد زرگر
آهنگ: ناصر آهنییان
خواننده: نعمت‌الله آغاسی