قاسم جبلی: رقص پروانه

رقص پروانه
شعر: [بیژن ترقی]
آهنگ: [پرویز] یاحقی
خواننده:‌ قاسم جبلی

رقص پروانه (مجموعه ترانه‌ها)

* * *