قاسم جبلی: مادر

مادر
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *