قاسم جبلی: چکنم!؟

چکنم!؟
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی