قاسم جبلی: گوشواره طلایی

گوشواره طلایی
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: داود کاظمی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!