قاسم جبلی: پیمان‌شکن

پیمان‌شکن
شعر: فرامرزی
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: قاسم جبلی