قاسم جبلی: شهر دل من

شهر دل من
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: داود کاظمی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!