مریم روحپرور: دوست دارم عاشق بشم

دوست دارم عاشق بشم
شعر: صمد نوریان
آهنگ: صمد نوریان
خواننده: مریم روحپرور