پروا: تو اونور جوب، من اینور

تو اونور جوب، من اینور
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: پرویزیان
خواننده: پروا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *