روانبخش: حجله (نازی‌جان)

روانبخش حجله نازی جان

حجله [نازی جان]
شعر:‌ پرویز وکیلی
آهنگ:‌ سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده:‌ [غلامعلی] روانبخش

روم صحرا منِ خسته
بچینم گل، دسته دسته
آیوم به خونه‌ی تو نازنینم
لبام پُر از خنده و دلم شکسته

بی‌نصیبم نازی جان
بی‌تو غریبم نازی جان
پیش چشمام می‌رود حجله رقیبم نازی جان

خداوندا دلِ زارم
شده پر خون ز غم دیگر
سفر کنم در پی یار دیگر
طلا گیرم قدش را ز پا تا سر

بی‌نصیبم نازی جان
بی‌تو غریبم نازی جان
پیش چشمام می‌رود حجله رقیبم نازی جان

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!