روانبخش: حجله (نازی‌جان)

حجله [نازی جان]
شعر:‌ پرویز وکیلی
آهنگ:‌ سورن
خواننده:‌ [غلامعلی] روانبخش