داریوش رفیعی: زهره

داریوش رفیعی زهره

زهره
شعر: ؟؟
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

بخش اول:

یاد از آن روزی که بودی زهره یار من
دور از چشمِ رقیبان در کنارِ من
حالیا خالی‌ست جایت ای نگار من
در شامِ تارِ من، آخر کُجایی زهره!؟

یاد داری زهره آن روزی که در صحرا
دست اندر دست هم، گردش‌کُنان تنها
راه می‌رفتیم و در بینِ شقایق‌ها
بود عالمِ ما را لطف و صفایی زهره

بود هنگامِ غروب آن روز افق زیبا
ایستادیم از برای دیدنش آنجا
تکیه تا بر سینه‌ام دادی سر خود را
گفتیم و با هم ما بس رازهایی زهره

چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم
سرد گشتی از من و کردی‌ چنین خوارم
خود نکردی فکر آخر نازنین یارم
من همچو تو دارم آخر خدایی زهره

بخش دوم:

ای باد صبا، بهر خدا بوی که داری!؟
حبیبم، بوی که داری!؟
این بوی خوش از سلسله‌ی موی که داری!؟
جانِ جانم، موی که داری!؟
حبیبم، موی که داری!؟

خُرم شده بُستان ز تو ای بادِ بهاری
این خُرمی از روی که و بویِ که داری!؟
ای عزیز بوی که داری!؟

ایکاش بدانستم یک آرزویِ دل
تا خود تو به‌دل آرزوی روی که داری
جانم جانم روی که داری
عزیزم روی که داری
ما رویِ دل از جمله جهان سوی تو داریم
تو رویِ دلِ قبله‌یِ جان سوی که داری!؟
عزیزم سوی که داری، حبیبم سوی که داری!؟

* * *
داریوش رفیعی «زهره» (بازخوانی ترانه‌ها)

* * *
مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *