فرشاد: تشنه (ترانه فیلم)

تشنه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ:‌ [حسین] واثقی
خواننده:‌ فرشاد
ترانه فیلم: مکافات