بتی: عشق افسرده

عشق افسرده
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: بتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *