بتی: سینه‌ها سنگه (ترانهٔ فیلم)

سینه‌ها سنگه
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: بتی
ترانه فیلم: قدیر