جمال وفایی: قصه‌ تنهایی

قصهٔ تنهایی
شعر: رضا سبحان
آهنگ: حسن اعتمادی
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!