دلکش: بس کُن!

بس کُن!
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده:‌ دلکش

error: Content is protected !!