مهستی: بیا خونه!

بیا خونه
شعر: رضا میرفخرایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *