پروین: یادی از گذشته (آوای جرس)

یادی از گذشته (آوای جرس)
شعر: هدایت‌الله نیرسینا
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

یادنامهٔ «همایون خرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!