مرضیه: بگذار بسوزم (غمگین چو پاییزم)

مرضیه غمگین چو پاییزم از من بگذر

بگذار بسوزم
(غمگین چو پاییزم از من بگذر)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

غمگین چو پاییزم از من بگذر
شعری غم‌انگیزم از من بگذر
سر تا به پا عشقم، دردم، سوزم
بگذشته در آتش شب چون روزم

غمگین چو پاییزم از من بگذر
شعری غم انگیزم از من بگذر
بگذار ای بی‌خبر بسوزم
چون شمعی تا سحر بسوزم

دیگر ای مه به حال خسته بگذارم
بگذر و با دلِ شکسته بگذارم
بگذر از من تا به سوز دل بسوزم
در غم این عشقِ بی‌حاصل بسوزم

بگذر تا در شرارِ من نسوزی
بی‌پروا در کنارِ من نسوزی
همچون شمعی به تیره‌شبها
می‌دانی عشق ما ثمر ندارد
غیر از غم حاصلی دگر ندارد
بگذر زین قصه‌ی غم‌افزا

* * *