مرضیه: جای تو خالی

جای تو خالی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: مرضیه