عهدیه: اسیر هجران (ترانه فیلم)

اسیر هجران
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: جدایی